Vedecká kaviareň: Ionizujúce žiarenie – fenomén ohrozujúci i užitočný

St 27. marca 2019 / 18:00 - St 27. marca 2019 / 22:00

Vedecká kaviareň: Ionizujúce žiarenie – fenomén ohrozujúci i užitočný
Vedecké kaviarne sú osvedčenou formou popularizácie vedy a rozširovania obzoru verejnosti v mnohých krajinách, osvedčil sa aj Slovensku a to vďaka podpore APVV. Vedecké kaviarne sa organizujú v neformálnych priestoroch kaviarne formou popularizačných prednášok nielen z oblastí neurovied; hosťami sú ľudia z odboru, ktorí prinesú do Tabačky atraktívne témy. Veríme, že uvoľnená atmosféra a zaujímavé témy prispievajú k zlepšeniu vzťahu verejnosti k vede a výskumu.

Hlavné tézy prednášky:
Ionizujúce žiarenie je súčasťou prírodných procesov , ktoré nás obklopujú. Pri väčšej intenzite- ohrozujúce zdravie a život. Pri  jeho poznaní a ovládnutí sa však  ionizujúce žiarenie stáva  užitočným a nevyhnutným faktorom v rôznych činnostiach  človeka – od výroby elektrickej energie , defektoskopia, datovanie , po využitie v medicíne – v diagnostike a liečbe nádorových ochorení. Po krátkom popise typov a vlastností ionizujúceho žiarenia (a zodpovedaní najčastejšie kladených otázok typu: Akú dávku dostanem pri CT vyšetrení a akú v lietadle do New Yorku?) sa vyberieme  na  exkurziu  do  sveta “bielych plášťov”, kde   lekári a  fyzici  odhaľujú rozsah nádorového ochorenia pomocou prístrojov  využívajúcich ionizujúce žiarenie (RTG, CT, PET) a prístrojov (lineárny urýchlovač, brachyterapeutický ožarovač, stereotaxia,  protónový urýchlovač), pomocou ktorých v súčasnosti  dokážu nádory úspešne “vypáliť”  pri minimálnom poškodení okolitých zdravých tkanív a orgánov. Tento vývoj  v medicíne bol dosiahnutý výrazne vďaka poznatkom z  prírodných a technických vied (jadrovej fyziky, rádiobiológie , informatiky a iných). Vedné odbory,  od objavu rtg žiarenia , výrazne zmenili svet  medicínskych odborov klinická a radiačná onkológia  vstupom I ďalších liečebných metód – chemoterapie, biologickej liečby, hormonoterapie…). Budete svedkami ako prebieha proces v reťazci:  stanovenie diagnózy – ožarovací plán – aplikácia liečby ionizujúcim žiarením- sledovanie výsledkov liečby. V závere  sa dozviete ako “královna vied” – matematika prispela autorovi príspevku v modelovaní rádiobiologických účinkov rádioterapie na nádory a zdravé tkanivá s pozitívnym dopadom na pacientov, k rozšíreniu metódy na iné pracoviská a k vydaniu monografie v zahraničí .

Prednášajúci: doc. RNDr Pavol Matula,CSc. Výchoslovenský onkologický ústav a.s. Košice

Vstup voľný / Fabricafe
Vedecká kaviareň: Ionizujúce žiarenie – fenomén ohrozujúci i užitočný

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik