Vedecká kaviareň: S progresívnou keramikou za dve hodiny cez Atlantik do New Yorku…

St 25. januára 2023 / 18:00 - St 25. januára 2023 / 22:00

Vedecká kaviareň: S progresívnou keramikou za dve hodiny cez Atlantik do New Yorku…

Progresívne keramické materiály sú vďaka svojim vlastnostiam vhodné na najnáročnejšie aplikácie z hľadiska teploty a mechanického namáhania v agresívnom prostredí, napríklad pre lopatky plynových turbín, ventily spaľovacích motorov, rezné nástroje či guľôčkové ložiská. Keramické nanovlákna zas kombinujú vynikajúce elektrické, magnetické, optické i teplotné vlastnosti s nízkou hmotnosťou, čo je využiteľné v mnohých oblastiach priemyslu.

Hosť: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i. v Košiciach

Je materiálový fyzik. Patrí k zakladateľom výskumu a vývoju keramických materiálov na Slovensku. Vyvíja nové keramické materiály a kompozity a v ostatných rokoch sa zameriava aj na takzvané ultra vysokoteplotné keramické materiály, vysokoentropické keramické systémy, ako aj mikro- a nanovlákna. Pôsobí v Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach a je spoluzakladateľom a vedúcim výskumného centra PROMATECH v Košiciach. V roku 2021 sa stal laureátom ocenenia Výnimočná osobnosť slovenskej vedy v rámci ESET Science Award. Je akademikom Učenej spoločnosti Slovenska, Maďarskej akadémie vied a World Academy of Ceramics.

Vedecké kaviarne sú populárnou formou popularizácie vedy a rozširovania obzoru verejnosti. Projekt košických vedeckých kaviarní začal vďaka podpore projektu APVV v roku 2009, kedy sa uskutočnila aj prvá košická vedecká kaviareň. Projekt kaviarní sa osvedčil, pokračoval aj po skončení APVV projektu a pokračuje dodnes. Tematicky pokrývajú kaviarne široké spektrum vedeckých disciplín ako fyzika, biológia, medicína, chémia, história, botanika, astrofyzika, astronómia, mikrobiológia, rádiológia, ekonómia, sociológia, robotika, muzikológia, ekológia, archeológia, informačné technológie, kozmická fyzika, urbanizmus, genetika, umenie, a ďalšie. Projekt košických vedeckých kaviarní je podporovaný Slovenskou akadémiou vied a Združením pre podporu neurovedného výskumu. Hlavným organizátorom je Neurobiologický ústav v Košiciach, ktorý je súčasťou Biomedicínskeho centra SAV, v.v.i.

Vstup: voľný / Veľká sála

Vedecká kaviareň: S progresívnou keramikou za dve hodiny cez Atlantik do New Yorku…

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik