Vedecká kaviareň // Tabačka

St 28. septembra 2016 / 18:00 - St 28. septembra 2016 / 22:00

Vedecká kaviareň // Tabačka

CERN a experiment ATLAS na urýchľovači LHC

Vedecké kaviarne sú osvedčenou formou popularizácie vedy a rozširovania obzoru verejnosti v mnohých krajinách, osvedčil sa aj Slovensku a to vďaka podpore APVV.

Vedecké kaviarne sa organizujú v neformálnych priestoroch kaviarne formou popularizačných prednášok nielen z oblastí neurovied; hosťami sú ľudia z odboru, ktorí prinesú do Tabačky atraktívne témy. Veríme, že uvoľnená atmosféra a zaujímavé témy prispievajú k zlepšeniu vzťahu verejnosti k vede a výskumu. Pre vytvorenie príjemnej atmosféry čaká na účastníkov aj malé občerstvenie.

Názov: CERN a experiment ATLAS na urýchľovači LHC

Autor: Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Program prednášky:

– stručné načrtnutie oblasti okolo nás, ktorých sa poznatky fyziky elementárnych častíc bezprostredne týkaju
– CERN – krátky popis tejto medzinárodnej organizácie a miesto Slovenska v nej
– experimentálna báza urýchľovačov v CERN a popis LHC
– umiestnenie detektorov na LHC a popis detektora ATLAS
– vklad Slovenska do experimentu ATLAS
– fyzikálny potenciál detektora ATLAS
– stručný prehľad dnešného chápania mikrosveta, čo sme doposiaľ našli, čo čakáme, a prečo.
– čo nás najbližších 5-6 rokov čaká

Vstup voľný!

Vedecká kaviareň // Tabačka

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik