Vernisáž – Pod povrchom // Tabačka Gallery

St 28. septembra 2016 / 20:00 - St 28. septembra 2016 / 23:59

Vernisáž – Pod povrchom // Tabačka Gallery

Pod povrchom / Poľské umenie

Autori : Marcin Mierzicki, Karol Rębisz, Maciej Połynko, Sławek Toman, Magda Starska, Kamil Wnuk, Tomek Mróz, Maks Cieślak, Aleka Polis, Piotr Bujak, Rafał Jakubowicz

Kurátor: Marta Ryczkowska

Výstava „Pod povrchom / Poľské umieni“ sa zaoberá cenzúrou ako súčasťou umenia. Poľskí umelci, pri snahe znázorniť dnešný svet, používajú rôznorodé stratégie: v prostredí demokracie, podmienenom radikálnymi nacionalistickými tendenciami, xenofóbiou a narastajúcim autoritárstvom. Umelecký svet, sféra vyplnená dielami, často oslavovanými práve pre ich transgresívne a kontroverzné prvky, v boji za slobodu vyjadrenia neustále rebeluje voči štandardom decentnosti a dobrého vkusu. Napriec historiou
Umelecké práce v priebehu histórie často podliehali zmenám, snahám o umlčanie či dokonca deštrukciu z dôvodu ich obsahu, ktorý bol dobovo neakceptovateľný. Dôvody mali či už náboženský, sociálny alebo politický charakter. V dnešnej dobe získava cenzúra v umeleckom koncepte nový význam, spojený s aktuálnou socio-politickou situáciou. Umelci, prezentujúci sa v rámci tejto výstavy, sa zaoberajú rôznymi médiami a skúmajú rozličné témy, spája ich však pevná vôľa vyjadriť svoju nezávislosť od aktuálnych politických prúdov. Vyjadrujú sa pomocou širokej škály prostriedkov a skúmajú termín cenzúry tak z globálnej, ako aj z priamej, individuálnej perspektívy.

Výstava potrvá do 28. 10. 2016.

Vernisáž – Pod povrchom // Tabačka Gallery

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik