Workshop Farma v jeskyni: Tvorba akcie a fyzický text

Pi 07. decembra 2018 / 13:00 - Ne 09. decembra 2018 / 23:59 / kde? Black box

Workshop Farma v jeskyni: Tvorba akcie a fyzický text
Workshop zoznámi účastníkov s rôznymi spôsobmi tvorby fyzickej partitúry, zameriava sa na vzťah medzi vnútornou štruktúrou a vonkajškovou kompozíciou akcie, medzi rytmom a významom, medzi živou prítomnosťou a presnou fixáciou. Fyzický text nie je len protiváhou ku slovnému textu, ale základnou a individuálnou artikuláciou tanečníka, herca alebo performera na scéne.

Účastnícky poplatok: 25 € / 20 € študenti – podporené Fondom na podporu umenia

Počet účastníkov je obmedzený, v prípade záujmu sa hláste do 5.12. 2018!

Prihlášky: zuz@tabacka alebo priamo na https://goo.gl/forms/6224slZ6XstJBpWq2

Miesto konania workshopu / Časový harmonogram:
Veľká sála Tabačka Kulturfabrik, prízemie
7.12. 13:00 – 18:00
8.12. 10:00 – 13:00 / 13:45: – 16:45
9.12. 10:00 – 13:00 / 13:45: – 16:45

Študentom – záujemcom o workshop mimo Košíc vieme poskytnúť počas jeho trvania UBYTOVANIE ZDARMA. Ostatným za zvýhodnených podmienok.

Lektorky – Hana Varadzinová, Eliška Vavříková

Hana Varadzinová (1977)
Herečka. Absolvovala štúdium herectva na JAMU a doktoranské štúdium na DAMU. Je zakladajúcou členkou Farmy v jeskyni a podieľala sa na všetkých inscenáciách súboru. Zároveň pôsobí ako lektorka.

Eliška Vavříková (1976)
Herečka. Absolvovala štúdium herectva a doktoranské štúdium na DAMU. Je dlhoročnou členkou Farmy v jeskyni, podieľala sa na všetkých inscenáciách súboru. Zároveň pôsobí ako pedagogička autorskej tvorby na Katedre nonverbálneho divadla HAMU.

Súbor “Farma v jeskyni” je známy svojou špecifickou prácou s výrazom performera, ktorú charakterizuje osobná zaangažovanosť, ponorenie se do témy, muzikalita a vysoká dynamika. Za 16 rokov svojej existencie sa štúdio stalo platformou pro kontinuálny osobnostný a profesijný rozvoj umelcov z mnohých zemí a vytvorilo nezameniteľný rukopis, ktorý búra hranice medzi interpretom pohybovým, hudobným a hereckým. Základnou osou individuálnej tvorby je práca s akciou a fyzickou partitúrou.

www.arminthecave.com

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Workshop Farma v jeskyni: Tvorba akcie a fyzický text

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik