Diskusie a prednášky

Diskusie a prednášky sú v Tabačke často prepojené s divadlom, tancom, literatúrou, hudbou, výtvarným umením, novými médiami či filmom.

Výrazne sú prítomné v komunitných programoch, ktoré reflektujú rôzne oblasti súčasného života.  Či už je to ochrana prírody a zvierat, politika, história, práva žien, menšín alebo výchova detí, zdravé kulinárstvo, nízkonákladové cestovanie, on-line marketing a témy súvisiace s rozvojom kariéry. Špecifický program v tejto oblasti rozvíja formát Tabačka Talk!

Tabačka Talk! je diskusný formát s niekoľkoročnou tradíciou. Prináša aktuálne témy, provokuje, inšpiruje a informuje. Má svoj názor, verí v ľudské práva, demokratické princípy a slobodu slova. Venuje sa spoločenským témam, umeniu a vede.  Sme zameraní na bežného človeka a chceme ho inšpirovať k premýšľaniu. Prinášame témy, ktoré sú súčasťou každodenného života, ale často vnímané skreslene alebo s predsudkami. Prístup k informáciám máme prakticky neobmedzený, často nám však chýba názor autorít, ktorý by pomohol s navigáciou. Tie hľadáme v lokálnom prostredí, ktoré je blízke a dôveryhodné, samozrejme s vyzbrojené odbornosťou  a vysokým spoločenským kreditom. V neposlednom rade chceme nadväzovať na vytvorené partnerstvá a ďalej ich rozvíjať. Umožňujú nám venovať sa jednotlivým témam dlhodobejšie a s väčšou odbornosťou.

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik