Divadlo a literatúra

V rámci divadelného programu je ambíciou Tabačky prinášať diela, ktoré reflektujú svetové trendy, mapujú dianie na slovenskej  divadelnej scéne, majú autorský akcent, neboja sa experimentu a spracúvajú angažované témy.

Svoj priestor má rezidenčný súbor divadla NA PERÓNE. V Košiciach pôsobí kontinuálne od roku 2005 a venuje sa tvorbe autorských inscenácií. Okrem uvádzania vlastného repertoáru pravidelne organizuje workshopy pre širokú verejnosť zamerané na prácu s hlasom a inscenácie pre študentov stredných škôl.

Hosťujúce produkcie vyberáme s ohľadom na programové ciele, ale súčasne podľa našich možností a možností diváckej obce, ktorá Tabačku navštevuje. V roku 2018 je dominantným  prepojenie divadla a nových technológi. Snažíme sa o to aby boli inscenácie zaujímavé, inšpiratívne a znepokojivé, ale zase nie veľmi 🙂

Samostatnou kategóriou v rámci dramaturgie divadla a tanca je organizácia workshopov, ktorých lektormi sú umelci vystupujúci v Tabačke. Workshopy vnímame ako vynikajúci nástroj podporujúci rozvoj domácej tvorby a prepájanie lokálnej scény s hosťujúcimi tvorcami.

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik