Komunity

Komunitným programom Tabačka podporuje iniciatívy zamerané na spoločenský aktivizmus v mnohých oblastiach života – v kultúre, vzdelávaní, environmente, charite, sociálnej inklúzii, komunitnom rozvoji.

Sme otvorení aj voči iniciatívam, ktoré sú mimo prioritných oblastí, pokiaľ rešpektujú základný súbor hodnôt – práva chránené Všeobecnou deklaráciou ľudských práv OSN. Osobitne podporujeme aktivity iniciované našimi susedmi, podporujúce práva menšín a dodržiavanie ľudských práv.

Poskytujeme priestor, zariadenie a odborné poradenstvo našich zamestnancov (produkcia, technická podpora, promo) na podporu aktivít rôznych iniciatív a organizácií spojených s umením, kultúrou, vedou a ľudskými právami. Môžu u nás organizovať workshopy, zhromaždenia a diskusie, alebo prezentovať svoje vedomostí či skúsenosti.

Ak ste mimovládna organizácia, neformálna komunitná iniciatíva alebo jednotlivec, príďte sa s nami zoznámiť! Možno nájdeme spôsob spolupráce a realizácie vašich nápadov a spoločne prispejeme k rozvoju komunity.

Ak žijete v susedstve Tabačky, radi by sme vás spoznali! Pozývame vás, zastavte sa!

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik