Výtvarné umenie

Výstavy patria k Tabačke od jej otvorenia. V zrekonštruovanom a rozšírenom priestore na to máme vytvorený špeciálny priestor Tabačka Gallery, ktorý umožňuje organizovať výstavy častejšie a profesionálnejšie.

Na prezentáciu výtvarného umenia širšiemu publiku využívame aj steny a priestor Bistra Tabačka. Dáva príležitosť komunikovať s návštevníkmi, ktorý zvyčajne do galérie nezavítajú. (odkaz na rôzne výstavy, ktoré sme mali v Bar / bistro)

V minulosti viedol program Tabačka Gallery vybraný kurátor, ktorý navrhol a pripravil celoročný program galérie. V roku 2016 bola kurátorkou Diana Majdáková, ktorá vypracovala sériu výstav v rámci témy Cenzura (linka do brožúry Cenzúra – upload PDF). V roku 2017 kurátorka Zuzana Pacáková zamerala výstavný program na participatívne site-specific výstavné projekty. Podporovali budovanie kultúrnej komunity a vznik dialógu medzi umelcom, kurátorom a publikom. Témy jednotlivých výstav priamo komunikovali aktuálne spoločenské témy so sociálnym presahom a pracovali s lokálnym kontextom a publikom.

Súčasní umelci z rôznych krajín, v spolupráci s kurátorom, vypracovali nové špeciálne zamerané participatívne multižánrové projekty, ktorých súčasťou boli aj rôzne debaty, stretnutia, autorské texty, komentované priehliadky a workshopy. (mogu se pridat linky na info o jednotlivim vystavam)

V súčasnosti dostávajú v galérii priestor výstavy, ktoré sú súčasťou iných programov Tabačky, a tiež výstavy prezentujúce mladých autorov z Košíc a Košického kraja (chceme uviesť odkazy na rôzne výstavy, ktoré sme mali v galérii v roku 2018?).

Od septembra 2018 začína výstavný cyklus predstavujúci projekty autorov, ktorí pracujú na priereze umenia, technológie a nových médií. Diela, ktoré vznikli ako prienik týchto troch oblastí, budú nosným programom Tabačka Gallery aj v nasledujúcom období.

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik