Aktuálne projekty

Naša dramaturgia ponúka a predstavuje tvorbu slovenských aj zahraničných autorov. Výrazné zastúpenie v programe majú podujatia iniciované miestnymi komunitami alebo obyvateľmi. Reflektujú ich aktivity a záujmy, pričom tvoria asi 30 percent z celkového programového obsahu.

Program v Tabačke Kulturfabrik vytvárame nielen pre obyvateľov Košíc a Košického kraja, ale pre všetkých, ktorým sa metropola východu stala dočasným miestom pre život. Či už sú to študenti stredných a vysokých škôl, zamestnanci firiem alebo turisti.

Budujeme inovatívnu platformu zameranú na rozširovanie a kultivovanie publika, vrátane rozšírenia komunikačných prostriedkov (on-line v reálnom priestore a čase). Snažíme sa o vytvorenie rôznych modelov spoluúčasti, či už formou organizovania dní otvorených dverí alebo prieskumu názorov cez aplikácie, ktorými návštevníci, zákazníci, tvorcovia a účastníci programu hodnotia našu prácu.

Plánujeme vytvoriť miesto pre komunikovanie témy európskeho kultúrneho a priemyselného dedičstva a reflexiu špecifických historických udalostí. Pre obdobie rokov 2018 – 2020 je obsahovou prioritou programu Tabačky angažované umenie a spojenie umenia s novými technológiami.

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik