Fabrik Space

FABRIK SPACE
open area/community club/experience & creative lab

priestor pre rozvoj komunít a občianskej participácie

Projekt FABRIK SPACE – otvorená zóna pre komunity a občiansku participáciu je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
1_ FABRIK SPACE – open area
• miesto pre neformálne stretávanie sa, networking, výmenu skúsenosti, prácu
• workshopy na budovanie rôznorodých komunít s dôrazom na zraniteľné skupiny a rozvoj aktívneho občianstva • aktivity zamerané na prezentácie vedomostí/skúsenosti, prezentácie projektov, zhromaždenia, workshopy,  diskusie súvisiace s vedou, a ľudskými právam.
2_ FABRIK SPACE – community klub
• klubové zázemie pre organizovanie rôznorodých komunitných kultúrno-spoločenských podujatí
• poskytovanie priestorov na podporu verejných aktivít rozličných iniciatív a organizácií, prezentáciu ich práce a denných aktivít spojených s umením, kultúrou, zdravým životným štýlom a cestovaním a to formou zvýhodneného poskytovania priestorov, zvukovej, svetelnej, video a  foto techniky, expertízou našich zamestnancov v oblastiach produkcia, technická podpora, promo,
(komunitné večery, koncerty, performance, literárne večery, filmové večery, cestovateľské kiná)
3_ FABRIK SPACE – experience & creative lab
• špecializované priestory pre podporu a rozvoj talentov a kreativity
• poskytovanie priestorov MusicLabu, skúšobne, nahrávacieho štúdia a BlackBoxu pre jednotlivcov,
skupiny, či rôznorodé iniciatívy a organizovanie.
Ďakujeme za podporu.

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik