Mechanizmy k dohode

Experimentálny medzinárodný projekt založený na výnimočnom výskume. Približuje mechanizmy, ktoré v minulosti podnietili vznik železničnej trate Silesia Cracovia Karphaty.

Mechanizmy k dohode je projektom kolektívnej medzinárodnej viacžánrovej tvorby. Je založený na výnimočnom výskume, ktorý sa zaoberá motívmi, ovplyvňujúcimi politické dejiny Európy. Analyzuje vývoj politického kontextu, ktorý podnietil vznik i zánik medzinárodnej železničnej trate Silesia Cracovia Karphaty. Viedla cez Krakov, Košice a Budapešť, spájala Varšavu s Bukurešťou. Medziodborový výskum vo forme nadväzujúcich rezidenčných pobytov je zameraný na politické motívy ovplyvňujúce existenciu tejto trate počas štyroch období. Výstupy projektu sú prezentované vo viacerých krajinách. Projekt rozvíja trvalé pracovné a osobné vzťahy s partnermi propagáciou spoločnej tvorby umelcov, ktorí majú rozličný pôvod a svetonázor. Myšlienka, umožňujúca vytvorenie pevnej medzinárodnej siete umeleckej tvorby, demonštruje súčasne rozmanitosť a bohatstvo Európanov.

 

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik