Off limits (2016)

Projekt Off Limits s podtitulom “cenzúra v súčasnej umeleckej praxi”, prebiehal počas roka 2016 ako cyklus výstav a sprievodných podujatí v košickej galérii Tabačka. Projekt bol primárne zameraný ako prehľad kultúrneho diania, predovšetkým na poli vizuálneho umenia v jednotlivých krajinách, zúžený na výber stredo a východoeurópskych štátov. Cieľom bolo vytvoriť medzinárodnú mikrokomunitu, ktorá naštartuje vzájomnú informačnú výmenu o špecifikách lokálnych podmienok kultúrnej produkcie a aktuálnej situácie z hľadiska nelegitímnych zásahov do umeleckých slobôd.

Projektu sa zúčastnili zástupcovia Ukrajiny (Anna Medvedeva, Dmytro Sergieiev, Serhii Zakharov / Izolyatsia, pôvodne Doneck, dnes Kyjev), Poľska (Marta Ryczkowska/ (Fundacja Teren Otwarty, Lublin), Maďarska (Eszter Kozma a Flóra Gadó / Studio of Young Artists’ Association, Budapešť). Z dôvodu blízkych tém i jednotlivých prípadov cenzúry, a v neposlednom rade i dlhodobej spolupráce vybraných kurátoriek,  sme zvolili spoločný česko-slovenský výstup (Lenka Kukurová a Zuzana Štefková, c2c – kruh kurátorů a kritiků, Artwall gallery, Praha

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik