Týka sa nás to (2014)

Medzinárodný projekt podporujúci angažovanosť a záujem mladej generácie o dianie vo svojom okolí. Uvedomenie, že sa nás to týka, je prvým krokom k vylepšeniu prostredia, v ktorom žijeme.

Projekt s podporou v rámci programu Mládež v akcii, na ktorom participujú štyri skupiny mladých ľudí
z Čiech a Slovenska vo veku od 15 do 25 rokov. Každá zo skupín si vybrala niekoľko tém na lokálnej úrovni, ktoré mapovala a následne spracovávala pod lektorským vedením v rámci workshopov (hip-hop, street art, graffiti, slam poetry). Cieľom bolo ponúknuť mladým ľuďom so záujmom o umenie možnosť angažovať sa pre zmeny vo svojom okolí. Aktivity prebiehajú v spolupráci so zástupcami miestnej samosprávy, profesionálnymi umelcami a odborníkmi na danú tému. Medzi kľúčové aktivity patrili verejné diskusie, medzinárodné stretnutia mládeže a prezentácie výstupov z workshopov. Záverečný putovný festival celého projektu sa konal v Košiciach, Banskej Bystrici a Prahe počas júna 2014.

 

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik