Hostel Tabačka

Are you looking for peaceful accommodation in the center of the cultural events?

Hľadáte pokojné ubytovanie v centre kultúrneho diania?
Radi na cestách prenikáte pod povrch a dozvedáte sa o meste a ľuďoch viac?
Nechcete minúť za nocľah veľa, ale spať s ďalšími šiestimi ľuďmi sa vám nechce?V Hosteli Tabačka nájdete všetko čo unavený cestovateľ potrebuje, príjemný a nápomocný personál, plne vybavenú kuchyňu s varičom, mikrovlnkou, varnou konvicou, jedno, dvoj aj troj-posteľové izby so samostaným alebo zdieľaným sociálnym zariadením.Špecifikom Hostela Tabačke je, že na designovaní jeho izieb sa podieľali mladí aj renomovaní lokálny umelci, architekti, výtvarníci a designéry. Každá z izieb prehovára k návštevníkovi svojským jazykom a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou jeho zážitku z návštevy mesta.Hostel Tabačka sa nachádza v širšom centre Košíc, 15 minút chôdze od vlakovej a autobusovej stanice a 5 minút od Hlavnej ulice a historického centra.V rovnakom komplexe budov má sídlo legendárne kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik, ktoré je otvorenou zónou pre kultúru, kreativitu a spoluprácu. Areál bývalej tabakovej továrne ponúka na ploche 2500 m2 priestor pre súčasné umenie, koncerty, divadlo, klubové filmy, vzdelávanie a tiež pre kvalitné denné bistro, kaviareň a klub.

Kontakt: hostel@tabacka.sk

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Are you looking for peaceful accommodation in the center of the cultural events?
Do you enjoy getting under the surface and discovering more about places and people on your travels?
You do not want to spend a lot of money for a bed but sleeping with other six people in one room is also not to your liking?

At Tabacka Hostel you will find everything a tired traveler needs – a pleasant and helpful staff, a fully equipped kitchen with a cooker, a microwave, a kettle, single, double and triple rooms with self-contained or shared bathroom facilities.

The special feature of Tabacka Hostel is that young and renowned local artists, architects and designers have been involved in designing its rooms. Each of the rooms speaks to the visitor in its own language and becomes an inseparable part of his visit to the city.

Tabacka Hostel is located in the wider center of Kosice, a 15-minute walk from the train and bus station and a 5-minute walk from the Main Street and the historic center.

The same building complex is home to the legendary cultural center Tabacka Kulturfabrik, which is an open area for culture, creativity and cooperation. The campus of the former tobacco factory offers 2500 square meters of space for contemporary art, concerts, theater, club films, education and also for a quality day bistro, a café and a club.

Contact: hostel@tabacka.sk

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik